Certyfikat
„Zadowolony Konsument”

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin

Szkoła Podstawowa w Krzywej
video 1 / video 2

Wojewódzki Konkurs „Leśne opowieści”

Uczennice: Wiktoria Kozak i Justyna Raś brały udział w teście przyrodniczym „Co wiem o Gęsi Gęgawie”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawowa w Czarnej, w ramach wojewódzkiego konkursu „Leśne opowieści. Dziewczyny miały okazję wykazać się szczegółową wiedzą o tym niezwykle ciekawym ptaku, wysłuchać wykładu ornitologa i prezentacji w wykonaniu uczniów SP Czarna Sędziszowska.
Justyna i Wiktoria poradziły sobie bardzo dobrze ze wszystkimi zadaniami i przeszły do drugiego etapu,
w którym grupowo wywalczyły wyróżnienie.

W dniu 26 kwietnia 2017 w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej miał miejsce finał wojewódzkiego konkursu "Leśne opowieści”. Konkurs podzielony był na dwie części plastyczną oraz literacką.
Prace nadesłano z kilkudziesięciu podkarpackich szkół i przedszkoli (ponad 300 prac plastycznych i 50 wierszy). Na uroczystą galę zaproszono autorów wyróżnionych prac, wśród których znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Daria Marcinek z kl.VI, Gabriela Migała z kl.V i Krzysztof Kiebała kl.6, który publicznie zaprezentował wiersz własnego autorstwa.

Gratulujemy
Projekt „e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Cel projektu: wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych
w Sędziszowie Małopolskim.

Zakres projektu: Projekt obejmuje wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim. Wdrażane będą następujące e-usługi: e-Usprawiedliwienie, e-Stypendium, e-Dowozy, e-Stołówka, e-Nabór, e-Najem, e-Świetlica.
W ramach projektu zostanie wdrożony również e-dziennik i w związku z tym w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych zostaną wdrożone moduły finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, obsługi arkuszy organizacyjnych.
W celu realizacji wdrożenia zostanie zakupiony sprzęt komputerowy: 184 komputery i 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych, 11 komputerów dla Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, serwer, oprogramowanie oraz licencje.
W związku z wdrożeniem nowych e-usług i nowych aplikacji, użytkownicy zostaną przeszkoleni
w koniecznym zakresie.

Budżet:
Całkowita wartość projektu – 1 616 846,07 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 075 342,65 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020


Gminny Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży w wieku 12 i 13 lat

W trosce o zdrowie naszych dzieci opracowano Gminny Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci w wieku 12 i 13 lat, zamieszkałych na terenie gminy Sędziszów Małopolski, którego celem jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u młodych mieszkańców. Program Profilaktyki Próchnicy realizowany jest przez wybrany (w drodze konkursu) gabinet stomatologiczny, skierowany jest do dzieci w wieku 12 i 13 lat, w 2017 r. są to dzieci urodzone w 2004 i 2005 r.

W ramach programu prowadzone są bezpłatne:

1. badania przeglądowe jamy ustnej z diagnozowaniem stanu i potrzeb z zakresu leczenia – pisemna informację dotyczącą potrzeb leczniczych rodzice/opiekunowie otrzymają na piśmie.
Po zakończeniu programu rodzic indywidualnie podejmie decyzje czy i w jaki sposób będzie kontynuował zalecane leczenie.

2. lakowania bruzd zębów „siódmych" trzonowców stałych. Zęby te wyrzynają się u dzieci w wieku ok. 11 - 14 lat, i aby nie dopuścić do rozwoju próchnicy należy pokryć bruzdy na powierzchniach zgryzowych lakiem szczelinowym (można lakować tylko zęby zdrowe),

3. wykłady edukacyjne dla rodziców i dzieci podnoszące świadomość nt. próchnicy
i metod walki z chorobą, właściwego żywienia wraz z instruktażem prawidłowych metod szczotkowania.


Rodziców/opiekunów prosimy o poważne potraktowanie problemu i zgłaszanie się z dziećmi
do udziału w programie, finansowanym przez Gminę Sędziszów Małopolski.


III Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej klas III pod hasłem „Czas na zdrowie”

28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Krzywej odbył się III Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla klas III pod hasłem „Czas na zdrowie”

Celem konkursu było:
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
- zachęcanie uczniów do ekologicznych zachowań,
- uwrażliwianie na konieczność ochrony środowiska naturalnego,
- wyrabianie wśród uczniów nawyków zdrowego odżywiania,
- wprowadzanie do poznawania zasad „zdrowej rywalizacji”.

W konkursie wzięło udział 26 uczniów z dziesięciu szkół podstawowych gminy Sędziszów Młp.
Szkoły biorące udział w konkursie:
- Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędziszowskiej
- Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej
- Szkoła Podstawowa w Kawęczynie
- Szkoła Podstawowa w Krzywej
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Młp.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.
- Szkoła Podstawowa w Boreczku
- Szkoła Podstawowa w Będziemyślu
- Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych
- Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej.

Przed przystąpieniem do rywalizacji uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat „Woda to życie” przygotowaną przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzywej, a po wypełnieniu testu konkursowego podziwiali układy taneczno-akrobatyczne w wykonaniu uczennic klasy VI i V oraz obejrzeli filmy edukacyjne z serii „Czas na zdrowie”. Konkurs odbył się w formie pisemnej, w postaci testu wiedzy, który wyłonił zwycięzców.

I miejsce zajęła Amelia Bieszczad ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.
II miejsce zajęli: Aleksandra Oleś ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.
Emilia Błaś ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych
III miejsce zajął Szymon Kubacki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienia zdobyli:
Gabriela Kwarta ze Szkoły Podstawowej w Krzywej
Aleksandra Walczyk ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych
Mateusz Czarnik ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp.
Wiktoria Nawój ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp.

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Uczniowie wykazali się rozległą wiedzą na temat ekologii i środowiska przyrodniczego. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów: Urząd Miasta i Gminy Sędziszów Młp., Radę Sołecką w Krzywej, Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. oraz Firmę „Mazak”.

Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy!!!


Bezpieczny internet, bezpieczny komputer, bezpieczny uczeń

13 zasad bezpiecznego internetu
W dniu 22 marca rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku szkoły.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie szkoły.

Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się zakaz
przebywania na terenie szkoły po zakończonych zajęciach oraz w dniach wolnych od zajęć
aż do odwołania!!!


Certyfikat „Zadowolony Konsument”

Szkoła Podstawowa w Krzywej otrzymując Certyfikat „Zadowolony Konsument” znalazła się w gronie najwyżej ocenianych szkół przez naszych klientów uczniów i ich rodziców.
„Zadowolony konsument” to portal i aplikacja mobilna
kreująca nowoczesne standardy promocji oparte na zaufaniu klientów.
Certyfikat to znak wysokiej jakości, uznania i zaufania, potencjalnych odbiorców.
Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom za pozytywną opinię, dzięki której otrzymaliśmy to wyróżnienie.

Wieczór Kolęd - Jasełka 2017
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bajkowe kukiełki”

Honorowy patronat objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Burmistrza Ropczyc. Na konkurs wpłynęło 1000 prac z 200 szkół z których to wyróżnienie otrzymała Dominika Świder.
Szkoła Podstawowa w Krzywej©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox